KC HiLites 40" C-Series C40 LED Light Bar - Yamaha YXZ1000R